Prowadzę warsztaty, szkolenia, grupowe i indywidualne coachingi dla autorskich brandów, małych firm oraz dużych korporacji. Prezentuję i pomagam przygotować speache motywacyjne, dzielę się też wiedzą z zakresu body language oraz autoprezentacji. Przygotowałam też kompleksowy program spotkań dedykowanych kobietom dążącym do sukcesu i samorealizacji zarówno na poziomie zawodowym, jak i w życiu codziennym. Punktem wyjścia jest zwykle dyskusja wokół mojej książki „Całe Szczęście Jestem Kobietą” - kilkunastu rozmów z silnymi, spełnionymi, kreatywnymi kobietami, które świadomie postanowiły z niczego w życiu nie rezygnować. Wśród bohaterek znalazły się między innymi Sylwia Chutnik, Grażyna Torbicka, Anna Dymna, czy Olga Kozierowska.  

Sztuka i biznes

Wierzę, że sztuka i biznes to sfery wzajemnie się przenikające i obydwie mogą wiele zyskać nawiązując bliższą relację. Inspiracje zaczerpnięte z aktorstwa czy innych dziedzin artystycznych wprowadzają do marek pierwiastek kreacji i dają zastrzyk nowej energii.

 

Warsztaty czy wystąpienia przygotowuję zawsze unikatowo, w 100% odpowiadając na konkretne potrzeby i oczekiwania (podobnie podchodzę też do imprez firmowych, które mam przyjemność prowadzić). Przykładowe tematy stricte biznesowe to:

  • Pierwsze wrażenie - robisz je tylko raz!
  • Techniki i pozytywne nawyki, które wydobędą i wzmocnią Twoją wewnętrzną siłę.
  • Work/ Life Balance - jak zachować równowagę między pracą a życiem osobistym?
  • Sztuka autoprezentacji - jak mówić, by być słuchanym?

Tematy warsztatów z dziedziny rozwoju osobistego:

  • Selektywna uważność
  • Sztuka komunikacji ze sobą i innymi
  • Odporność na stres
  • Codzienne rytuały, które wzmocnią Twoją wiarę w siebie i zainicjują proces wewnętrznej zmiany.
  • Dotarcie do wewnętrznej prawdy; rozbudzenie drzemiącego w Tobie potencjału i wykorzystywanie go do pozytywnej zmiany w aspektach życia, które chcesz udoskonalić. 
Warsztaty mogą się odbywać w mniejszych lub większych grupach, w zależności od potrzeb, a także w trybie indywidualnym.

CUD według Romy Gąsiorowskiej

To  autorski program warsztatów dotyczących mojej filozofii Slow Fast Life. Jego tematyka porusza się wokół 3 zagadnień: Ciała, Umysłu i Duszy. W ramach opracowanych przeze mnie cyklicznych zajęć przekazuję praktyczną wiedzę z zakresu świadomych wyborów i utrzymania wewnętrznej harmonii pomimo wielozadaniowości w pracy i w życiu prywatnym.

Scenariusz tego intensywnego (8h), kilkudniowego warsztatu (liczba dni do ustalenia) zawsze dopasowuję do odbiorcy. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny plan oraz osobne zadania do wykonania w czasie wolnym (takie jak afirmacja, praca z ciałem, „przyspieszanie i zwalnianie” biegu czasu).

 Przykładowy program CUDu wg Romy Gąsiorowskiej wygląda następująco:

Dzień 1: Kontakt z własną wyobraźnią jako klucz do zmiany; rozpoznanie potrzeb i analiza zachowań ; identyfikacja obszarów, na których należy dokonać zmiany w pierwszym kroku.

Dzień 2: Praca z wewnętrznym dzieckiem jako narzędzie procesu akceptacji; techniki wzmacniające wiarę we własny potencjał i sukces.

Dzień 3: Ustalenie indywidualnych metod, dzięki którym uda się efektywnie wprowadzić wielotorowe zmiany (między innymi na polach takich jak zdrowie, relacje ze sobą i innymi, czas dla siebie); techniki samomotywacji, które pozwolą utrzymać kierunek procesu pozytywnej zmiany pomimo natłoku bieżących spraw i trudności.

Dzień 4: Podsumowanie; wizualizacja konkretnej zdyscyplinowanej pracy nad sobą; techniki i narzędzia, które traktowane jako codzienne rytuały stworzą solidny i trwały stelaż dobrego życia w harmonii ze sobą i światem.